Taxi transfer

Rezerwacja Taxi

W celu zorganizowania transferu z lotniska na czas, prosimy wys?a? do nas e-mail z tymi informacjami 24 godziny przed przyjazdem:

* Numer rezerwacji;

* Nazwa rezerwacji;

* Data przybycia;

* Data odjazdu;

* Czas przybycia;

* Numer lotu;

* Spó?ka lotnicza;

* Firma rezerwuj?ca / organizator wycieczek;

* Liczba doros?ych;

* Liczba dzieci (do 12 lat);
* Lotnisko: Paphos / Larnaca.

Taksówka to prywatny transfer taksówk?.

Go?cie, którzy chc? skorzysta? z us?ug Taxi, musz? wype?ni? i przes?a? Formularz Online natychmiast po dokonaniu rezerwacji zakwaterowania i co najmniej 24 godziny przed przyjazdem. Nasz zespó? rezerwacji potwierdzi rezerwacj? transferu e-mailem.

Op?aty

Transfer z / do lotniska w Pafos: na ?yczenie.

Z lotniska w Pafos lub lotniska w Larnace:

Po wyj?ciu z Bramy Przylotów zidentyfikujesz naszego kierowc?, który b?dzie trzyma? znak z nazw? naszego hotelu i Twoim imieniem.

Je?li kierowca nie czeka ju? na ciebie w wy?ej wymienionych punktach spotka?, prosz? pozwoli? na okre?lony czas oczekiwania 30-45 minut.

Aby uzyska? wi?cej informacji, prosimy skontaktowa? si? z naszym dzia?em rezerwacji pod adresem reservations@apcyprus.com lub zadzwoni? do o?rodka: +357 26652241.